Musica Cremsiriense – Růžencové sonáty

By 6. 7. 2021 Akce

Mimořádný cyklus H. I. F. Bibera přednese zpaměti polský houslový virtuóz Robert Bachara, loutna Jan Čižmář.

Arcibiskupský zámek Kroměříž, 31. července 2021, 16.00 h

Rezervace zamek-kromeriz@ado.cz

Růžencové sonáty

Biberův zaměstnavatel uvedl do Salzburgu několik zbožných bratrstev, sám veřejně prohlašoval osobní oddanost Panně Marii a vyzdvihoval modlitbu růžence. Již dříve ve městě existovalo růžencové bratrstvo, které bylo velmi vlivné a které arcibiskup podporoval. Dodnes se dochovaly i místnosti společenství, z nichž dvě mají stěny pomalovány výjevy znázorňujícími růžencová tajemství.

Nevíme, zda Biber složil Růžencové sonáty na objednávku arcibiskupa nebo onoho bratrstva či z osobního přesvědčení. Napsal je v polovině sedmdesátých let a v krásně vyzdobeném rukopise věnoval arcibiskupovi. Tyto skladby jsou – jak už název říká – napsány na patnáct „tajemství“, tedy událostí ze života Panny Marie, nad nimiž člověk rozjímá během modlitby a které jsou rozděleny po pěti do radostného, bolestného a slavného růžence. Sonáty poskytují spoustu podnětů z hlediska kompozičního, hráčského a dokonce i numerologického.

Passacaglia pro sólové housle , která celý cyklus uzavírá, je psána na čtyři sestupné tóny, zřejmě citaci písně o strážném anděli. Právem je pokládána za největší skladbu pro sólové housle před Johannem Sebastianem Bachem.

Úryvek z článku Jany Slimáčkové Michálkové