Středy s odborníky – cyklus komentovaných prohlídek

By 29. 6. 2021 2 srpna, 2021 Akce

Poznejte skvosty uměleckých sbírek olomouckých biskupů a arcibiskupů a společně s odborníky nahlédněte do tajů péče o sbírkové předměty a postupu rekonstrukce zámku.

7. 7. 2021  Kroměřížská zámecká knihovna III. | Rukopisy 9.–16. století – Mgr. Jana Hrbáčová, MUO

14. 7. 2021  Panna Maria Křtinská – komentovaná prohlídka výstavy – Mgr. Jana Macháčková, Ph.D., MUO

21. 7. 2021  Zámek pod střechou – komentovaná prohlídka s Ing. Pavlem Janovským, stavbyvedoucím dodavatelské firmy H&B Delta

28. 7. 2021  Bartoloměj Paprocký z Hlohol – komentovaná prohlídka výstavy o polském učenci s knihovníkem Bc. Cyrilem Měsícem, MUO

4. 8. 2021  Panna Maria Křtinská – komentovaná prohlídka výstavy – Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D., MUO

11. 8. 2021  Historie kroměřížského hradu – Mgr. Jan Štětina, NPÚ ÚOP

18. 8. 2021  Jak postupuje rekonstrukce zámku a Podzámecké zahrady – Ing. Štěpán Sittek, projektový manažer Arcibiskupství olomouckého

25. 8. 2021  Sněmovním sálem s restaurátorem – komentovaná prohlídka začínajících restaurátorských prací se zástupcem restaurátorské dílny

Začátek vždy v 17.00 h | Vstupenky lze zakoupit v online rezervačním systému, případně rezervovat na zamek-kromeriz@ado.cz | Kapacita max. 20 osob | Vstupné 60/30 Kč (snížené) | Délka programu 60 min | Sraz objednaných zájemců v průjezdu zámku. |

STREDY S ODBORNIKY 2021. pdf