Zvýšení počtu návštěvníků na prohlídkách

By 8. 6. 2021 Aktuality

V souladu s uvolněním vládních opatření zvyšujeme od soboty 11. června kapacitu prohlídek s průvodcem z devíti na 29 osob. Všichni návštěvníci jsou povinni mít u sebe čestné prohlášení, že absolvovali v požadované lhůtě antigenní či PCR test s negativním výsledkem, prodělali v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 či mají ukončené očkování proti onemocnění COVID-19. Věříme, že tuto administrativní povinnost přijmete s pochopením a budeme se těšit na prohlídkách Arcibiskupského zámku.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID