Skip to main content

KACHNIČKA MANDARÍNSKÁ

Aix galericulata

Řád: vrubozobí

Čeleď: kachnovití

Vyskytuje se v jihovýchodní Asii v povodí Amuru, Ussurijské oblasti, na Japonských ostrovech, v Koreji a na Tchaj-wanu. Je nejpopulárnější okrasnou kachnou chovanou na celém světě. Dospělý pták 43 cm, lesní pták, podhůří, pahorkatina, v Japonsku až 1500 m n. m., dutiny stromů až 10 m vysoko, snůška 9-12 vajec, sedí 28-30 dní.

V Podzámecké zahradě volně žije osm jedinců na vodních plochách.

Jídelníček: hmyz, hlemýždi, červi, malé rybky, zelené části rostlin, na podzim pohanka, rýže, v zimě i žaludy

Chcete-li přispět na krmení pro podzámecká zvířata, můžete zaslat libovolnou částku na účet

1387730861/2700, variabilní symbol: 9999. Děkujeme.