Skip to main content

KACHNA PIŽMOVÁ – PIŽMOVKA VELKÁ

By 20. 5. 2021Zvířata

Cairina moschata

Řád: vrubozobí

Čeleď: kachnovití

Pižmovka velká  jihoamerický druh kachny  domestikovaný v Mexiku a Jižní Americe již před příchodem Evropanů. Pižmovka je velká kachna, kačer dorůstá délky těla 75 cm a hmotnosti téměř 7 kg, samice jsou menší a lehčí. Navzdory svému jménu nepáchne pižmem. Zvláštností pižmovky je absence hlasových projevů. Samice klade 6–10 žlutobílých až zelených vajec, z nichž se za 35 dnů líhnou mláďata.

V Podzámecké zahradě chováme 14 pižmových kachen, které se pohybují volně kolem Pavího dvora.

Jídelníček: smíšenou potravu si hledají na souši i ve vodě, tvoří ji zelené části rostlin, oddenky, semena i drobní vodní živočichové, okřehek

Chcete-li přispět na krmení pro podzámecká zvířata, můžete zaslat libovolnou částku na účet

1387730861/2700, variabilní symbol: 9999. Děkujeme.