Skip to main content

KACHNA KAROLÍNSKÁ

Aix sponsa

Řád: vrubozobí

Čeleď: kachnovití

Pochází ze Severní Ameriky, kde obývá v nížinách lesní jezera obklopená listnatým lesem. V Evropě chována již v 17. století. Hnízdí v blízkosti vod v dutinách stromů, často využívá dutiny po datlech. Snůška 10–14 vajíček, doba zahřívání 28–32 dní.

Na rybnících v Podzámecké zahradě bydlí 3 kachničky karolínské.

Jídelníček: semena, obilniny, zelené části rostlin, měkkýši, plankton, okřehek, v zimě žaludy

Chcete-li přispět na krmení pro podzámecká zvířata, můžete zaslat libovolnou částku na účet

1387730861/2700, variabilní symbol: 9999. Děkujeme.