Skip to main content

HOLOUBEK DIAMANTOVÝ

By 20. 5. 2021Zvířata

Geopelia cuneata

Řád: měkkozobí

Čeleď: holubovití

Miniaturní holoubek patří mezi nejpůsobivější ptáky v klecích a voliérách chovatelů, obývá valnou část Austrálie s výjimkou pobřežních oblastí. Do Evropy byl dovezen roku 1868, dokonale se přizpůsobil našim podmínkám, snáší 2 vejce, na kterých sedí střídavě oba rodiče 13 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po dvou týdnech po vylíhnutí. Zdržuje se v párech nebo malých skupinách.

V Podzámecké zahradě bydlí celkem 10 diamantových holoubků a najdete je v zookoutku u vchodu z ulice Na Kopečku.

Jídelníček – proso, lesknice, mák, jemně sekané zelené krmení, drobný hmyz (zejména mravenci)

Chcete-li přispět na krmení pro podzámecká zvířata, můžete zaslat libovolnou částku na účet

1387730861/2700, variabilní symbol: 9999. Děkujeme.