Májové kutálení

By 29. 4. 2021 Akce

Rodinné centrum Klubíčko Kroměříž pořádá ve dnech 8. až 16. května 2021 Májové kutálení s Klubíčkem. Během rodinné procházky po Podzámecké zahradě se budete moci zapojit do řešení tajenky. Děti čeká za úspěšné vyluštění tajenky sladká odměna v občerstvení u zámku. Srdečně zveme.