Pamětní deska Bartoloměji Paprockému

By 14. 12. 2020 19 ledna, 2021 Aktuality

V pátek 11. prosince 2020 byla na nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži odhalena pamětní deska připomínající pobyt vynikajícího historika, heraldika, genealoga a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje Paprockého u dvora olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnili  Mons. Antonín Basler, biskup olomoucký, generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowiczová, zástupce nadace Silva Rerum Polonarum Krzysztof Czajkowski, prof. Aleš Zářický, prorektor Ostravské univerzity, a starosta Města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.

Pamětní deska byla financována Ministerstvem kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky, díky vydatné podpoře Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě ve spolupráci s Nadací Silva Rerum Polonarum.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540 – 27. prosinec 1614 Lvov)

Paprocký přijel na Moravu v roce 1589, po bitvě u Byčiny (Byczyny), která zasadila ránu snahám Habsburků o polskou korunu. Paprocký, jako zastánce rakouského knížete Maxmiliána III., byl nucen uprchnout z Polska, kde se ujal trůnu Zikmund III. Vasa. V roce 1598 se ocitl v Kroměříži. V moravských zemích pobýval do roku 1610. Ve své adoptivní vlasti vytvořil základy české a moravské heraldiky, zkoumal genealogii místního rytířského stavu, psal politická díla a ostatní příležitostná díla. Je autorem „Zrcadla markrabství moravského“ (1593 Olomouc), „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ část. 1 (1598) „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ část. 2 (1600), „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ (část 3) (překlady epigramů Jana Kochanovského).Diadochos, id est successio jinak Posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů pražských a všech třech stavů slavného království českého, to jest panského, rytířského a městského“, Praha 1602. V roce 1584 získal indigenát (inkolát), tj. český šlechtický titul.