Středy s odborníky září-říjen 2020

By 21. 9. 2020 Aktuality

Ve středu 2. června začíná 3. ročník cyklu komentovaných prohlídek Středy s odborníky, na kterých se můžete mimořádně setkat s odbornými pracovníky, kteří o zámecké sbírky, mobiliář či interiéry přímo pečují, případně se starají o každodenní chod zámku, jeho údržbu a obnovu.

Během šesti týdnů se průvodci netradičními prohlídkami stanou knihovník, kurátor, manažer sbírky starého umění, manažer vodohospodářských staveb, stavební historik, autorka nové muzejní expozice, ředitelka muzea, ředitel zámku a restaurátorka.