Podzámecká zahrada byla představena ze všech úhlů pohledu

By 10. 6. 2020 4 srpna, 2020 Aktuality

V příjemné a pohodové atmosféře se odehrával Víkend otevřených zahrad v Podzámecké zahradě, kterého se ve dnech 6. a 7. června zúčastnily téměř 4000 návštěvníků. Na prostranství před sala terrenou byla k vidění zahradní technika, která se v Podzámecké zahradě používá, své zahradnické , zemědělské a lesnické obory prezentovala SOŠ sv. Jana Boska,  bylo možné obdivovat kompozice budoucích aranžérek či zručnost zahradnic při výsadbě ornamentálních záhonů.

Kromě prezentace u zámku bylo možné pozorovat práci arboristů z firmy Jan Pěta, kteří prováděli ukázkový odborný zásah na platanu u Chotkova rybníka.  Během dvou dnů bylo uspořádáno celkem 10 tematických komentovaných prohlídek zaměřených na historii i současnost Podzámecké zahrady, ale také na v současné době probíhající obnovu vodního systému. Příležitosti získat kompletní informace o chodu historické zahrady v rámci komentovaných prohlídek využily na tři stovky milovníků zahradního umění.