Od Apollona až k nebi

By 25. 3. 2020 4 srpna, 2020 Akce

Připravili jsme pro vás zcela výjimečnou a neopakovatelnou příležitost prohlédnout si téměř celý zámek z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé. Po dva víkendy, kdy se zámek stane jedním velkým muzeem a galerií, si budete moci projít expozice individuálně, svým vlastním tempem a nahlédnout i do zákoutí, kterými se běžně neprovází.

Trasa, která bude otevřena pouze po čtyři dny, bude začínat v sala terreně (vstup z Podzámecké zahrady) a povede přes reprezentační sály, obrazovou galerii, Manský sál, Starou knihovnu, ochoz zámecké věže a ukončena bude na zámeckém nádvoří. Bonusem této mimořádné akce také je, že se příchozí budou moci seznámit rovnou se čtyřmi návštěvnickými okruhy za cenu jednoho.

Variantu otevření památky v mimořádném režimu jsme předem konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí a je pro nás samozřejmé, že dodržíme všechny hygienické požadavky. To znamená, že všichni návštěvníci i naši zaměstnanci budou mít roušky, na každém patře bude k dispozici dezinfekce, po celé trase budou rozmístěni kustodi, kteří budou dohlížet na to, aby se lidé neshlukovali a dodržovali rozestupy.